Čo je linkbuilding?

 • link building

Linkbuilding - budovanie spätných odkazov, výmena spätných odkazov. Spätný odkaz (link) - odkaz na inej webstránke, ktorý smeruje na tú našu webstránku.

Linkbuilding ako SEO nástroj na zvýšenie návštevnosti prechádza v poslednej dobe zmenami. Kým niekedy platilo "čím viac spätných odkazov, tým lepšie", teraz platí skôr opak. Najdôležitejšia je kvalita spätných odkazov. Aj keď dosť zaváži od spôsobu použitia spätného odkazu, záleží aj na tom, aký je anchor text, kam na webstránku odkaz vedie, či ide o sitewide odkaz alebo odkaz z nejakej konkrétnej podstránky. Linkbuilding je ovplyvnený aj množstvom externých odkazov na iné webstránky z jednej podstránky...

Základné pojmy linkbuildingu:

 • Spätný odkaz – odkaz/link, ktorý vedie na web stránku z inej web stránky.
 • Anchor text – text spätného odkazu, ktorý vedie na konkrétnu URL adresu. Jedná sa o "klikateľnú časť odkazu".
 • Sitewide odkaz – odkaz, ktorý je umiestnený v štruktúre webu a vyskytuje sa vo všetkých jeho častiach (päta stránky, bočná lišta, atď.)
 • Follow/nofollow – atribút odkazu, ktorý dáva pokyn robotom, aby odkaz sledovali (follow), alebo nesledovali (nofollow).

Analýza spätných odkazov (linkbuildingu)

Odkazový profil predstavuje celkový počet odkazov, ktoré vedú na web stránku. Je dôležité, aby spätné odkazy boli zo širokého spektra relevantných web stránok, diskusií a významných portálov. Ako zistíte, odkiaľ vedú Vaše spätné odkazy? Prostredníctvom týchto nástrojov:

1. Webmaster Tools

Jedná sa o najpoužívanejší bezplatný nástroj,  pomocou ktorého zistíte, aké web stránky a na akú URL adresu na Vás najviac odkazujú iné weby. Webmaster Tools.

2. Majestic SEO

Užitočný nástroj, ktorý ponúka bezplatnú registráciu. Po spárovaní s účtom Google Analytics môžete vytvárať komplexné reporty zdarma.

3. Ahrefs

Hneď, ako sa bezplatne zaregistrujete, klikntite na nástroj Site Explorer a urobte report pre Váš web. Táto stránka poskytuje len určité množstvo reportov za deň, preto zvážte, ako to využijete vo svoj prospech.

4. Open Site Explorer

Tento nástroj umožní zistiť autoritu stránky, ktorá odkazuje na Váš web a taktiež zistíte aj to, z akého anchor textu. Po bezplatnom zaregistrovaní si môžete porovnať štatistiky s piatimi web stránkami.

Účel analýzy odkazového portfólia

Na čo vlastne slúži analýza spätných odkazov? Aké Vám to môže priniesť výhody? Okrem pekných grafov a množstva čísel môžete zistiť:

 •     celkový počet, odkazujúcich stránok, či IP adries na Váš web,
 •     aké weby na Vás odkazujú,
 •     počet novovzniknutých odkazov/počet zaniknutých odkazov,
 •     prirodzenosť/neprirodzenosť odkazového profilu,
 •     aktivitu konkurencie.

Zdravé odkazové portfólio

Získavanie spätných odkazov by mal byť prirodzený proces a každý umiestnený odkaz by mal mať svoj dôvod a pridanú hodnotu pre web stránku, na ktorú odkazuje. Zdravý odkazový profil sa dá vytvoriť jednoducho a to tak, že budú spätné odkazy pribúdať alebo vznikať prirodzene.

Neprirodzené je ak:

 • Vám počas jedného dňa pribudne 100 000 odkazov,
 • máte veľa sitewide odkazov,
 • rovnaký anchor text pre všetky spätné odkazy,
 • smerujete odkazy iba na hlavnú stránku,
 • kvantita prevažuje kvalitu odkazov.

Zdravé odkazové portfólio je vizitkou obľúbeného, dôveryhodného a významného webu, na ktorý sa užívatelia s obľubou vracajú. Je dôležité pracovať na tom, aby na Vašu stránku ľudia chceli vytvárať spätné odkazy spontánne. Preto je potrebné vytvárať zaujímavý obsah tak, aby nevyzeral umelo a bol unikátny. Odkazy by mali pribúdať postupne z rôznych tematických web stránok, sociálnych sietí, diskusií a ďalších webových stránok príbuzných Vášmu webu. Spätné odkazy by mali smerovať nielen na hlavnú stránku, ale aj na podstránky v celej štruktúre, pričom by mali byť použité  rôzne anchor texty s kľúčovými slovami. Pozrite si viac tipov ako zvýšiť návštevnosť.


O nás

Tvorbe web stránok sa profesionálne venujeme od roku 2007. Zameriavame sa hlavne na webové prezentácie pre jednotlivcov, male a stredné podniky, športové kluby či občianské združenia. Zastrešujeme celý proces tvorby webstránky - od prvého stretnutia až po uvedenie webstránky do života. Ale ani tam naša práca nekončí. Venujeme sa aj správe webstránok, či už po stránke obsahovej, alebo tej bezpečnostnej. Zvýšenie návštevnosti alebo upgrade, či regizajn web stránok patrí tiež medzi často vyhľadávané služby.