SEO (Search Engine Optimization). Táto skratka znamená optimalizáciu webu pre rôzne vyhľadávače. A čo to vlastne je? Každá webstránka je svojím spôsobom unikátna. Nemyslíme len po grafickej stránke, ale po stránke obsahovej. Obsahuje totiž texty a obrázky a práve tie sú zaujímavé pre vyhľadávače. A to preto, lebo vyhľadávač (napr. Google) nie je estét, a preto ho grafický vzhľad Vašej webstránky zaujíma len veľmi okrajovo.

Od množstva a kvality textov, ich usporiadania, prelinkovania a mnohých ďalších faktorov závisí, kde sa Vaša webstránka bude pri vyhľadávaní zobrazovať. Či bude na prvých miestach, druhej strane, alebo ju vyhľadávač vôbec nenájde. V záujme každého majiteľa webu (predajcu, poskytovateľa služieb) je, aby sa jeho stránka zobrazila práve takým ľuďom, ktorí majú záujem o služby, produkty alebo informácie a stanú sa aj prípadnými platiacimi klientmi. Práve na to slúži optimalizovanie webstránky pomocou SEO. Pomáha "stať sa viditeľnými" pre cielenú skupinu zákazníkov. Jednoducho povedané, aby Vás našli práve tí záujemcovia, ktorí hľadajú presne to, čo ponúkate.

Dôvody optimalizácie

 • lepšia viditeľnosť pre návštevníkov webu, z ktorých sa stanú aj zákazníci,
 • zvýši sa aj kvalita web stránky pomocou spätných odkazov, PR článkov,
 • vyššie hodnotenie od vyhľadávačov zas zabezpečí vyššiu návštevnosť webu a tým pádom aj viac potenciálnych (kupujúcich) klientov.

SEO u nás zahŕňa:

 • validný kód,
 • sémantickú hierarchiu web stránky,
 • obrázky a linky so všetkými atribútmi,
 • spustenie pathway,
 • úprava textu úvodnej stránky webu pre vyhľadávače,
 • nastavenie kľúčových slov a popisu,
 • pridanie súborov robots.txt, sitemap.xml (zdokonalí sa indexovanie webu pre rôzne vyhľadávače),
 • prepojenie so sociálnymi sieťami a kopec ďalších techník.