Po niekoľkých mesiacoch testovania sme spustili 3 4 servery na hostovanie web stránok našich klientov. Servery sa nachádzajú v dvoch rozdielnych geografických lokáciách (Strassburg a Viedeň) a sú umiestnené v datacentrách renomovaných IT firiem, čo zaručuje vysokú kvalitu aj bezpečnosť hostovania web stránok.

Umožnilo nám to zníženie nákladov ako našich, tak aj nákladov našich klientov. Odrazilo sa to teda aj v konečnej cene za webhosting a naše služby, preto si môžeme dovoliť ponúknuť finančne prívetivejšie riešenia. Všetky servery máme plne pod kontrolou, a preto nie sme limitovaní nastaveniami bežných webhostingov.

V súčasnej dobe sa už polovica web stránok našich klientov nachádza na našich web serveroch. Výsledkom je spokojnosť. Znížili sa výpadky, zvýšila sa rýchlosť aj bezpečnosť.

Po skúsenostiach ostatných rokov a hlavne posledného asi polroka sme sa rozhodli, že budeme viac dbať na bezpečnosť webstránok a našim cieľom bude držať ich čo najaktuálnejšie.

Je aj v našom záujme poskytovať klientom časté zálohovanie a aktualizovanie dát na weboch. V prípade výpadku alebo napadnutia web stránky sa investície do kvalitného zálohovania a hostovacieho servera mnohnásobne vrátia. Radšej častejšie zálohovať, ako potom platiť za znovuobovenie, prípadne za nové vytvorenie webstránky. Proklientský prístup je pre nás veľmi dôležitý.