Čo je linkbuilding?

  • link building
Linkbuilding - budovanie spätných odkazov, výmena spätných odkazov. Spätný odkaz (link) - odkaz na inej webstránke, ktorý smeruje na tú našu webstránku. Linkbuilding, ako SEO nástroj na zvýšenie návštevnosti, prechádza v poslednej dobe zmenami. Kým niekedy platilo "čím viac spätných odkazov, tým lepšie", teraz to už neplatí. Najdôležitejšia je kvalita spätných odkazov. Aj keď dosť zaváži od spôsobu použitia spätného odkazu, záleží aj na tom, aký je anchor text, kam na webstránku odkaz vedie, či ide o sitewide odkaz alebo odkaz z nejakej konkrétnej podstránky. Linkbuilding je ovplyvnený aj množstvom externých odkazov na iné webstránky z jednej podstránky...

Stránky


O nás

Tvorbe web stránok sa profesionálne venujeme od roku 2007. Zameriavame sa hlavne na webové prezentácie pre jednotlivcov, male a stredné podniky, športové kluby či občianské združenia. Zastrešujeme celý proces tvorby webstránky - od prvého stretnutia až po uvedenie webstránky do života. Ale ani tam naša práca nekončí. Venujeme sa aj správe webstránok, či už po stránke obsahovej, alebo tej bezpečnostnej. Zvýšenie návštevnosti alebo upgrade, či regizajn web stránok patrí tiež medzi často vyhľadávané služby.