Čo by mal spĺňať dobrý webhosting?

  • Webserver, webhosting...

Čo je to vlastne webhosting?

Webhosting je v skratke prevádzkovanie webových stránok na serveri s neustálym pripojením na internet.

Webserver

Je počítač - server, v ktorom sa nachádza softvérové vybavenie schopné spracovávať zdrojový kód, skripty a databázy a na základe požiadavok užívateľa mu ich odosielať v podobe webstránok. Vyzerá to trochu zložito, ale v skutočnosti je to ešte oveľa zložitejšie. Na webserveri sú ďalej uložené obrázky a multimediálny obsah ako videá či hudba. Webserver zabezpečuje okrem zobrazovania aj množstvo iných služieb. Z najznámejších sú to napríklad webmail.

Typy webhostingu

Shared

Tzv. zdieľaný a najčastiejšie využívaný typ webhostingu. Na jednom webserveri (alebo clustri - súbore serverov) je vytvorených množstvo užívateľských kônt, pod ktorými sa nachádzajú webstránky a maily. Spravidla je dosť obmedzený systémovými prostriedkami a je vhodný pre webstránky, ktoré nemajú veľkú návštevnosť.

VPS

VPS (z ang. Virtual Private Server) je vlastne server v serveri. Na fyzickom serveri sa nachádza niekoľko virtuálnych serverov, ktoré sú autonómne a tvária sa navonok ako fyzické stroje. Majú nastavené limity využitia procesora, operačnej pamäte a pevného disku. Je k nim však plný "root" prístup. Klient si môže vybrať z viacerých distribúcií operačného systému a inštalovať vlastné aplikácie, meniť všetky nastavenia.

Dedicated

Dedikovaný server je fyzický stroj, reálny kus hardvéru. Z uvedených typov je najdrahší a najvýkonnejší.

Zhrnutie

Jednoducho by sa dalo povedať, že na jednom dedikovanom serveri môže bežať napríklad 20 virtuálnych serverov a na každom virtuálnom serveri môže byť niekoľko zdieľaných webhostingov. Na jednom fyzickom serveri teda môže súbežne fungovať niekoľko desiatok webstránok s veľkou návštevnosťou (rádovo v tisícoch či desaťtisícoch návštev denne) alebo niekoľko stovák či tisícov webstránok s návštevnosťou v desiatkach či stovkách návštev denne.


O nás

Tvorbe web stránok sa profesionálne venujeme od roku 2007. Zameriavame sa hlavne na webové prezentácie pre jednotlivcov, male a stredné podniky, športové kluby či občianské združenia. Zastrešujeme celý proces tvorby webstránky - od prvého stretnutia až po uvedenie webstránky do života. Ale ani tam naša práca nekončí. Venujeme sa aj správe webstránok, či už po stránke obsahovej, alebo tej bezpečnostnej. Zvýšenie návštevnosti alebo upgrade, či regizajn web stránok patrí tiež medzi často vyhľadávané služby.