SZUŠ Kesel zuskesel.sk

Zuskesel.sk je oficiálnou web stránkou súkromnej základnej umeleckej školy Kesel v Bardejove. Návštevník nájde na tomto webe všetky potrebné informácie o jednotlivých študijných odboroch, učiteľoch, ako aj úspechoch žiakov tejto umeleckej školy. Súčasťou webovej prezentácie je aj fotogaléria a prihláška, pomocou ktorej sa môžete prihlásiť na štúdium na súkromnej ZUŠ Kesel. Štruktúra webu je vytvorená podľa štruktúry školy, tvoria ju teda podstránky: tanečný, výtvarný, hudobný, literárno-dramatický odbor. O aktuálnych novinkách informuje podstránka News, ktorá je prepojená aj so službou youtube.com, kde môžete na vlastné oči vidieť výkony žiakov ZUŠ Kesel.

Live Preview

Services

  • Design
  • HTML/CSS
  • Javascript
  • Backend
  • Webhosting
  • Drupal