Radiokiss.sk

Oficiálna webstránka Rádia Kiss. Okrem bežných portálových funkcií ako je blog, komentáre, registrácia užívateľov obsahuje doplnkové funkcie ako je stream, reklamný bannerový systém, 4 variácie templatu podľa ročných období, aktuálne hranú pesničku a aktuálne vysielanú reláciu.

 

Live Preview

Services

  • Design
  • HTML/CSS
  • Javascript
  • Backend
  • Blog
  • Stream
  • Reklamný bannerový systém
  • 4 variácie vzhľadu podľa ročných období
  • aktuálne hraná pesnička
  • aktuálne vysielaná relácia